Dodano: 2016-01-21

AKADEMIA W ORNECIE !!!

Serdecznie witamy Ornetę w Akademii Siatkówki Kadziewicz Siezieniewski Dobrowolski !!! Cieszymy się, że już od marca 2016 roku, dzięki dużej przychylności lokalnych władz samorządowych pod przewodnictwem Pana Burmistrza Ireneusza Popiela oraz przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ornecie rozpoczniemy zajęcia aktywizujące dzieci z klas 4-6 Szkół Podstawowych.

Rozpoczął się już nabór do grupy. Trenerem oddziału Orneta będzie Pani Ilona Szurmiej pod koordynacją odpowiedzialnego za województwo warmińsko-mazurskie Macieja Dobrowolskiego. Szczegóły znajdziecie w zakładce ODDZIAŁY – NAZWA ODDZIAŁU – INFORMACJE. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

ORNETA – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie elbląskim. Siedzibą gminy jest Orneta.

ORNETA  jest niewielkim ośrodkiem przemysłowym, handlowym i usługowym dla okolicznych miejscowości. Największym przedsiębiorstwem w mieście jest spółka z udziałem kapitału szwedzkiego „Gunnebo Industries” produkująca zawiesia i osprzęt dźwignicowy oraz zamocowania budowlane. Do innych spółek ważnych dla miasta zaliczyć można spółkę Orneta Energia zajmującą się dostarczaniem ciepła i energii dla miasta oraz wykonującą usługi dla przedsiębiorstw i ludności, która prowadzi też sprzedaż węgla. W mieście istnieje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które prowadzi oczyszczalnię miejską i stację uzdatniania wody. Istnieje też Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, tartak, przedsiębiorstwa budowlane (Budokar), produkcyjne (zakład wózków widłowych „Szumi”), rolnicze (PZZ Orneta, Gospodarstwo Agroturystyczne, PHHU Karbo-Hurt).

Według danych z 2010 roku, gminę zamieszkiwały 13447 osoby.

ORNETA-HISTORIA
Na staropruskim polu osadniczym „Wurmudyten” albo „Wormedythin” powstała w pierwszych latach XIV wieku osada. W dokumencie z 26 marca 1313 roku Orneta została określona jako miasto i tą datę należy traktować jako prawdziwy początek miasta. Nazwa miasta wywodzi się ze staropruskiej nazwy pola – wormedythin, ale już w początkach XV wieku pojawiła się równolegle nazwa Orneta. W 1340 roku Orneta na 9 lat (do 1349) stała się siedzibą biskupów warmińskich. W tymże roku powstały mury obronne i rozbudowany został zamek. 14 sierpnia 1359  zostały odnowione przywileje miejskie Ornety na prawie chełmińskim. Miasto otrzymało ratusz. W 1466 roku w wyniku II pokoju toruńskiego Warmia wraz z Ornetą weszły w skład Korony Polskiej.

W roku 1772 po podpisaniu w Petersburgu konwencji rozbiorowej państwa polskiego, Orneta została włączona w granice Prus Wschodnich, i w tych granicach pozostała do 1945 r. W czasie XIX w. Ornetę nękały liczne klęski żywiołowe w postaci pożarów i wojen jednak nie omijały jej i nowinki techniczne. W 1868 roku włączono Ornetę do sieci telegraficznej, a na początku XX wieku do sieci telefonicznej. Miasto otrzymało połączenie kolejowe z Olsztynem, później Pieniężnem, Morągiem i Lidzbarkiem Warmińskim. Światło elektryczne zapłonęło w Ornecie w 1901 roku. W 1945 r. miasto liczyło ok. 7.000 mieszkańców.

ORNETA-LEGENDA
Orneta ma też swoją legendę – „wieki temu żył w Ornecie smok. Był to potwór pożerający nie tylko zwierzęta. Ofiarą padały również kobiety i dzieci. Wielu rycerzy, którzy próbowali uwolnić miasto od tej klęski, padało w walce, aż wreszcie jednemu z nich udało się zabić smoka.” Reminescencje tej legendy znalazły odbicie w herbie miasta. Najstarszy wizerunek herbu Ornety znany jest z pieczęci na dokumencie z 1388 roku. Przedstawia on smoka gryzącego się w ogon. W otoku pieczęci zachował się fragment napisu „S.BV… MDIT.” Na pieczęciach z XV wieku , sądowej z XVI wieku i pieczęci sekretarza miejskiego z XVIII wieku przedstawiony jest smok zwinięty, leżący na grzbiecie.

ORNETA KULTURA I SPORT

Życiem kulturalnym Ornety opiekuje się Miejski Dom Kultury, który jest organizatorem wielu imprez rozrywkowych, kulturalnych, oświatowych i lokalnych w mieście. Organizuje on zajęcia kulturalne dla młodzieży, dzieci, dorosłych i osób starszych. Mieszkańcy mają szansę uczestniczyć w kołach zainteresowań, zrzeszać z klubach i stowarzyszeniach. W Miejskim Domu Kultury działa Klub Seniora „Znicz Ornecianie”, orkiestra dęta, Zespół Wokalny „Landrynki”, Szkoła Tańca „U Mirka”, Zespół Tańca Nowoczesnego „Taiga”, ognisko muzyczne, koło plastyczne. MDK w Ornecie gościł wiele znanych osobistości, m.in. Hankę Bielicką, Roberta Janowskiego, Andrzeja Rosiewicza, Krzysztofa Krawczyka. W mieście zlokalizowana jest hala sportowo-widowiskowa oraz kompleks boisk trawiastych z bieżnią lekkoatletyczną. Cała infrastruktura należy do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie.

strona internetowa : www.orneta.pl

facebook :                  www.facebook.com/ORNETA