Dodano: 2018-09-22

GMINA ŁAGIEWNIKI Z AKADEMIĄ!

Serdecznie witamy w Akademii Siatkówki Gminę Łagiewniki.

Bardzo się cieszymy, że zajęcia rozpoczęła we wrześniu kolejna grupa młodych adeptów piłki siatkowej. Dzięki wsparciu i przychylności lokalnych władz samorządowych pod przewodnictwem Wójta Gminy, Pana Janusza Szpota oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, Pani Marioli Początek będziemy mogli w pięknych obiektach sportowych łagiewnickiej Szkoły pracować z kolejną grupą najmłodszych „siatkarek i siatkarzy”

Serdecznie dziękujemy!

Gmina Łagiewniki – położona jest około 32 km na południe od Wrocławia, granicząc z gminami Dzierżoniów (wiejską), Marcinowice, Sobótka, Jordanów Śl., Kondratowice i Niemcza. Na terenie gminy znajduje się 19 miejscowości, w tym 14 wsi sołeckich. Obszar gminy zajmuje 12 442 ha (tj. 124,4 km2). Gmina liczy około 7450 mieszkańców. Gmina Łagiewniki wchodzi w skład powiatu dzierżoniowskiego, w województwie dolnośląskim.

Naturalne walory przyrodnicze stanowią o dużej atrakcyjności gminy dla rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Północna część gminy objęta jest ochroną prawną Ślężańskiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną (Góra Radunia oraz wsie Jaźwina, Kuchary, Uliczno, Młynica, Domaszów, Oleszna, Sokolniki). Ślężański Park Krajobrazowy, którego część obejmuje północne tereny gminy Łagiewniki ma szczególnie istotne znaczenie dla środowiska przyrodniczego, znajduje się w obrębie ekologicznego obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym. Gmina Łagiewniki to 14 sołectw: Jaźwina, Ligota Wielka, Łagiewniki, Młynica, Oleszna, Przystronie, Radzików, Ratajno, Sienice, Sieniawka, Stoszów, Sokolniki, Słupice i Trzebnik.

Wzgórza Łagiewnickie- pasmo niewysokich wzgórz położonych pomiędzy doliną Potoku Oleszna a Krzywulą i Rzeką Ślężą, ciągnie się w kierunku północno- wschodnim od Jordanowa Śląskiego. Najwyższe wzniesienia to Jańska Góra (253 m n.p.m.), Lipowa (351 m n.p.m.) oraz Dębowa (355 m n.p.m.).
Głównym ośrodkiem obsługi gminy jest wieś Łagiewniki licząca ponad 2.760 mieszkańców. Łagiewniki pełnią funkcję administracyjną, usługowo-handlową są centrum kulturalnym i sportowym gminy.

Łagiewniki, dzięki dogodnemu położeniu przy skrzyżowaniu dróg: Wrocław – Niemcza (która w średniowieczu odgrywała ważną rolę jako jeden z najstarszych ośrodków władzy na Śląsku) i Strzelin – Dzierżoniów, jak i urodzajnym glebom stały się wsią o interesującej historii i weszły na stałe do historii regionu. Jej powstanie wiązać należy z grodem w Niemczy, dla którego pełniły funkcję służebną. Jej mieszkańcy zajmowali się rzemiosłem, uprawą ziemi i hodowlą bydła. Ważnym faktem było położenie na starożytnym szlaku bursztynowym. pomimo stosunkowo późnych wzmianek źródłowych, wieś posiada znacznie starszy rodowód. W XI wieku podczas wojny polsko-niemieckiej mieszkańcy obecnych Łagiewnik, dostarczali do oblężonego grodu Niemcza łagwy – beczułki z miodem. Stąd pierwowzór obecnego godła Łagiewnik.

W miejscowości funkcjonuje Szkoła Podstawowa i Przedszkole oraz Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu. Szkoły podstawowe są również w Olesznej i Jaźwinie. W Łagiewnikach przy ulicy Sportowej swoje miejsce ma centrum sportowo-rekreacyjne w skład którego wchodzą: boisko sportowe LKS „Zieloni” Łagiewniki, „ORLIK”, plac rekreacyjno-sportowy, muszla koncernowa i zalew wodny „TAMA”. Za Szkołą Podstawową im. „Jana Pawła II” w Łagiewnikach przy ul. Jedności Narodowej 38 znajduje się stadion lekkoatletyczny . Obiekt wybudowany w ramach projektu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Gminy Łagiewniki. W skład obiektu wchodzą: boisko do piłki nożnej, bieżnia okólna o obwodzie 200 m, bieżnia do sprintu o dł. 120m włącznie z rozbiegiem i metą (nawierzchnia bieżni poliuretanowa typu natrysk), rozbieg oraz skrzynia do skoków w dal.

strona internetowa Gminy :  www.lagiewniki.pl

facebook :  Moja Gmina Łagiewniki

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach,

jest szkołą na terenie gminy wiejskiej. Obecnie uczy się w niej 435 uczniów w tym 72 uczniów w gimnazjum. Mamy 9 oddziałów klas sportowych o profilach piłki nożnej i lekkoatletyki.

Jesteśmy szkołą w której stosowane jest Ocenianie Kształtujące. Posiadamy certyfikaty: „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”, „Szkoła Młodych Patriotów”, „Bezpieczna Szkoła”, „Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji rozwoju i zabawy”, „Całościowy Rozwój Szkoły”, „Szkolny Klub Wolontariatu”. Realizujemy projekty międzynarodowe i wymiany młodzieży Comenius i Erasmus+. Gościmy w szkole wolontariuszy z różnych krajów, native speakerów, a nasi uczniowie uczestniczą w międzynarodowych warsztatach Euroweek. Wspieramy rodziców – w roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy projekt skierowany do rodziców i mieszkańców gminy otwierając w szkole Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji.
Nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na poziomach powiatowych, wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w wielu kołach i SKS. Organizujemy dla naszych uczniów wiele wycieczek i wyjazdów dydaktycznych m.in.: Dolnośląski Festiwal Nauki, Ślężański Park Narodowy, Obchody Dnia Papieskiego w Kurii Świdnickiej, Centrum Nauki Kopernik, wyjazdy do teatru, radia, obozy sportowe oraz wiele innych. Rokrocznie organizujemy Gminne obchody Święta Niepodległości i Dzień Kresowiaka, Piknik Rodzinny. Jesteśmy organizatorami wielu zawodów i rozgrywek sportowych.
Współpracujemy z wieloma instytucjami na terenie Gminy Łagiewniki m.in.: sołectwami, GOKBiS, szkołami, Dziennym Domem Opieki w Niemczy, Politechniką Wrocławską, lokalnymi mediami, Dolnośląskimi Olimpijczykami – nasi uczniowie już kolejny rok prezentują naszą szkołę podczas obchodów Święta Olimpijczyka we Wrocławiu. Jesteśmy szkołą otwartą na zmiany, przyjazną dla uczniów i ich rodziców, nie boimy się wyzwań z otwartością pokonujemy trudności.