Dodano: 2016-01-13

KĄTY WROCŁAWSKIE Z NAMI !!!

Z ogromną radością informujemy, że Akademia Siatkówki wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu uruchomiła oddział Kąty Wrocławskie. Dziękujemy Pani Marii Mach Dyrektor GOKiS w Kątach Wrocławskich za przychylność i wspólne działania, mające na celu aktywizację dzieci z klas 4-6 Szkół Podstawowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. 

Zajęcia oddziału Kąty Wrocławskie odbywają się w poniedziałki i czwartki o godzinie 17 na Sali Sportowej Szkoły Podstawowej w Gniechowicach. Trenerem oddziału jest Pan Łukasz Krawczyk pod koordynacją odpowiedzialnego za województwo dolnośląskie Pawła Siezieniewskiego. Wszystkie informacje  znajdziecie Państwo w zakładce ODDZIAŁY – NAZWA ODDZIAŁU – INFORMACJE.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury i sztuki, jak również rozpowszechniania sportowego stylu życia. Umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w kulturze, a tym samym rozwój zainteresowań i zdolności artystycznych.
Ośrodek dysponuje doskonałą bazą lokalową, plenerową i sportową. W skład Ośrodka wchodzą trzy obiekty tj. budynek główny w którym znajduje się sala widowiskowa na około 200 osób, sala lustrzana na około 100 osób, kilka sal wykładowych oraz pracownie w których prowadzone są zajęcia poza lekcyjne. Ponadto w budynku głównym GOKiS znajduje się biblioteka która w swoich zbiorach posiada około 20 tysięcy woluminów i jest źródłem informacji dla mieszkańców miasta oraz całej gminy. Bazę sportową stanowią dwa obiekty tj. hala sportowa przy ul. Zwycięstwa która dysponuje: dwoma boiskami do piłki nożnej, dwoma kortami do tenisa ziemnego, bieżnią, siłownią oraz halą sportową. Od czerwca 2010r. baza sportowa GOKiS poszerzyła się o nowy obiekt sportowy przy ulicy Brzozowej 4. W skład obiektu wchodzą: hala sportowa z trybunami dla widowni, sala widowiskowa posiadająca 200 miejsc siedzących z możliwością wykorzystania balkonów. Ponadto w obiekcie znajduje się bar, fitnes dla kobiet i siłownia.
W ramach edukacji kulturalnej w Ośrodku prowadzone są sekcje kulturalne:

taniec nowoczesny
break dance
taniec towarzyski
taniec orientalny
nauka gry na gitarze
nauka gry na pianinie
zajęcia plastyczne
rękodzieło
zajęcia wokalne
zajęcia teatralne

W ramach edukacji sportowej działają:

piłka ręczna
piłka nożna
piłka siatkowa
tenis stołowy
tenis ziemny
Uczestnicy sekcji biorą udział w różnego rodzaju konkursach, rozgrywkach, turniejach oraz prezentacjach zdobywając znaczące miejsca.

strona internetowa : www.gokiskwr.pl

facebook                   : www.facebook.com/GokisKatyWroclawskie

KĄTY WROCŁAWSKIE – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, na południowy zachód od Wrocławia. Przylega bezpośrednio do międzynarodowego portu lotniczego Wrocław-Strachowice. Gmina leży na Nizinie Śląskiej, we wschodniej części Równiny Wrocławskiej, w strefie najbardziej urodzajnych gleb na terenie Dolnego Śląska. Przez centralną część gminy przebiega autostrada A4. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie wrocławskim.
Siedziba gminy to miasto Kąty Wrocławskie. Według danych z 31 grudnia 2008 r. gminę zamieszkiwało 18791 osób.
Przez teren gminy przepływa rzeka Bystrzyca tworząca dolinę o szerokości 1-1,5 km., zagłębioną na 2-3 m poniżej otaczającego terenu.
Omawiany teren to obszar o najstarszym osadnictwie na Blanku. Najdawniejsze ślady osadnictwa znaleziono w Gniechowicach gdzie odkryto osadę z początków neolitu, tzw. kultury wstęgowej rytej. W rożnych miejscach terenu gminy odkryto ślady osadnictwa ze wszystkich okresów archeologicznych, aż do czasów historycznych. Wskazuje to na gęste zaludnienie tych ziem co wiązało się z żyznością gleby. Wyniki badań wskazują, iż były to ziemie zamieszkałe przez ludy prasłowiańskie. We wczesnym średniowieczu należały do plemienia Ślężan. Jak wskazują źródła, ludność tych terenów, szczególnie na wsi bardzo długo zachowywała polskość. Najlepszym na to dowodem jest historie kościołów gdzie długo trzeba było wygłaszać kazania w języku polskim, gdyż inaczej nie byłyby rozumiane przez wiernych.

strona internetowa : www.katywroclawskie.pl