Dodano: 2018-02-28

AKADEMIA W GMINIE GARWOLIN!

Bardzo się cieszymy, że możemy powitać w Akademii Siatkówki Gminę Garwolin. Dzięki uprzejmości lokalnych władz samorządowych pod przewodnictwem Wójta, Pana Marcina Kołodziejczyka już jutro o godz. 17.00 odbędą się pierwsze zajęcia sportowe w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Rębkowie.

Zajęcia oddziału Gmina Garwolin odbywać się będą we wtorki i czwartki o godzinie 17.00 w sali SP w Rębkowie, a opiekunem oddziału będzie Pani Irmina Krawczyk oraz odpowiedzialna za województwo mazowieckie Asia Kaczor.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 😉 

Gmina Garwolin – położenie

Gmina Garwolin leży w Województwie Mazowieckim 60 km na południowy wschód od Warszawy. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 17, stanowiąca główne połączenie między Warszawą i Lublinem, a także z przejściem granicznym na wschodniej granicy kraju w Hrebennem oraz linia kolejowa Warszawa – Lublin. Połączenia te mają ogromne znaczenie dla atrakcyjności gospodarczej gminy, która zajmuje obszar o powierzchni ponad 136 km2, w tym użytki rolne zajmują 55,3 %, lasy 32,6 % powierzchni gminy. Jest gminą rolniczo-przemysłową, położoną wokół miasta Garwolina, na Równinie Garwolińskiej stanowiącej część Niziny Środkowomazowieckiej usytuowanej po obu stronach rzeki Wilgi, która przecina gminę w kierunku wschód-zachód. Gminę Garwolin okalają lasy, które jeszcze w XVIII w. pokrywały niemal cały teren, a obecnie zajmują około połowy jej powierzchni. Wśród przepięknych drzew są 52 drzewa uznane za pomniki przyrody, w tym grupa 14 dębów w Hucie Garwolińskiej i 38 drzew pojedynczych (dęby, wiązy, platan i sosna wejmutka).

Gmina Garwolin – historia

Niewielkie wsie znajdujące się na terenie obecnej gminy – Wola Rębkowska, Miętne, Jagodne i Puznów – weszły w 1407 r. w skład dóbr książąt czerskich. Natomiast Sulbiny i Czyszków były własnością Mikołaja Czyszkowskiego, herbu Powała (Ogończyk), który w 1469 r. został pierwszym starostą garwolińskim.

W latach 1795-1809 tereny gminy znajdowały się w zaborze austriackim, w latach 1809 – 1815 w Księstwie Warszawskim, a później w Królestwie Polskim (zabór rosyjski). W 1866 r. z części dawnego powiatu łukowskiego utworzony został powiat garwoliński, wchodzący w skład guberni siedleckiej, w którym było 17 gmin, w tym gmina Wola Rębkowska, obejmująca tereny obecnej gminy Garwolin.

W II Rzeczypospolitej powiat garwoliński i gmina Wola Rębkowska wchodziły w skład województwa lubelskiego, natomiast w czasach PRL powiat garwoliński i gromada Wola Rębkowska były w województwie warszawskim, a w latach 1975-1999 w województwie siedleckim.

Najstarsza wzmianka o parafii Garwolin, działającej na terenie archidiakonatu warszawskiego diecezji poznańskiej, pochodzi z 1418 roku. W połowie XVI w. w skład parafii wchodziła, poza miastem Garwolin, większość miejscowości obecnej gminy – Wola Rębkowska, Miętne, Jagodne, Puznów, Czyszkówek, Rębków, Sulbiny, Górki i Wilkowyja. W XVII w. dodano Rudę Talubską, w XVIII w. – Hutę Garwolińską. Ponad połowa dochodów plebana pochodziła z wsi obecnej gminy.

Kościołem parafialnym był od XV w. kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Garwolinie. Kościół ten spłonął, a wzniesiony w 1661 r. na tym samym miejscu nowy kościół został konsekrowany pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny.

W najnowszych czasach na terenie gminy Garwolin erygowano dwie nowe parafie, w 1984 r. w Górkach gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej pod opieką zakonu księży Michalitów i w 1992 r. w Miętnem (kościół pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża).

strona internetowa Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pl