Dodano: 2018-02-27

GMINA WIĄZOWNA Z AKADEMIĄ!

Ogromnie się cieszymy, że Gmina Wiązowna przyjęła Akademię Siatkówki na swoim terenie i umożliwiła rozpoczęcie zajęć kolejnej grupie młodych adeptów piłki siatkowej. Dzięki lokalnym władzom samorządowym z Wójtem, Panem Januszem Budnym oraz Sekretarzem Gminy, Panią Anną Rosłaniec na czele już w najbliższy piątek o godz. 15.10 w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Malcanowie przy ul. Mazowieckiej 55 rozpoczniemy regularne zajęcia. Treningi będą odbywały się we wtorki i piątki o godzinie 15.10. Opiekunem oddziału GMINA WIĄZOWNA będą Pan Jakub Wesołowski oraz odpowiedzialna za województwo mazowieckie Joanna Kaczor.

Serdecznie ZAPRASZAMY!

Gmina Wiązowna :

Prawie 12 tys. wyjątkowych ludzi, 3 tys. ha lasów u zbiegu dwóch wielkich dróg: A2 do Terespola i S17 do Lublina. 25 minut jazdy do centrum Warszawy, a jednocześnie łosie, sarny i dziki niemal na wyciągnięcie ręki. Taka jest Gmina Wiązowna. Przyjedź i zobacz na własne oczy. 

Gmina Wiązowna -położenie 

Wiązowna położona jest 30 km na wschód od centrum Warszawy. Dojazd do warszawskiego Grochowa i Gocławia w godzinach porannego szczytu nie zajmuje więcej niż 25 minut. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła pracę nad budową południowej obwodnicy Warszawy (dojazd do warszawskiego Ursynowa w 15 minut) oraz przebudową trasy S17 z Warszawy do Lublina, autostrady A2 z Warszawy do Terespola. Po zakończeniu tych inwestycji (czyli do roku 2019) Wiązowna będzie największym węzłem komunikacyjnym po wschodniej stronie Warszawy z najlepszym spośród podwarszawskich gmin dojazdem do miasta i bezpośrednim dostępem do obwodnicy.

Zielona Wiązowna 

70 % obszaru gminy Wiązowna objęte jest formami ochrony przyrody – Mazowiecki Park Krajobrazowy, Mazowiecki Obszar Krajobrazu Chronionego, rezerwaty rzek Mieni i Świdra. Ponad 30 % gminy to lasy. Na tym cudownym terenie łęgowo – leśnym ostoję znajdują sarny, bociany, jelenie, łosie, czaple, żurawie i bobry. Te zwierzęta podchodzą w pobliże domów, dają się podziwiać, często są na wyciągniecie ręki. Zaludnienie to 91 osób na 1 km2 Średnio w Polsce zaludnienie jest o 30% wyższe. Cisza, spokój, a Warszawa tuż, tuż. To jest właśnie Wiązowna.

Gmina Wiązowna sportem stoi

Gmina Wiązowna została dwukrotnie – w latach 2016 i 2017 – nagradzana tytułem „Sportowa Gmina”. Wyróżnienie przyznawane jest samorządom, które w szczególny sposób starają się o rozwój kultury fizycznej i sportu na swoim terenie. Ponadto Wójt Gminy otrzymał wyróżnienia „Pasjonat Sportowej Polski” i „Inwestor na Medal”, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju sportu oraz zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy.

Wiązowna – historia

Wiązowna to stara, książęca wieś położona nad rzeką Mienią. Wieś powstała na obszarze Puszczy Dębskiej już w XIV w.
Pierwsza pisemna wzmianka o wsi leżącej w ziemi warszawskiej, parafii Zerzeń, pochodzi z roku 1414. W 1483 zadłużony książę warszawski Bolesław V (1454-1488) za 600 florenów sprzedał wieś “Wyazowno” z młynem i okolicami kasztelanowi warszawskiemu Janowi z Radzimina (ok.1440-1499). Wojciech Radzymiński, kasztelan czerski, prawnuk Jana, w 1589 r. był kolatorem drewnianego kościoła wzniesionego w 1580 r. i nowo erygowanej parafii p.w. św.Wojciecha w tejże miejscowości.

W rękach rodu Radzimińskich majątek ziemski od rz. Czarnej po Świder pozostawał do 1630 r., tj. aż do śmierci Adriana Radzimińskiego (1595-1630) starosty liwskiego. Przez kolejne lata włodarzem terenów nad Mienią i Świdrem była wdowa po Adrianie, Zofia z Daniłowiczów: 1.vo Radzimińska, 2.vo. Sapieha, 3.vo.Opalińska, a po niej córka Zofii i Łukasza Opalińskiego (1581-1654), marszałka wielkiego koronnego, Katarzyna (ur. 1637), zamężna: 1.vo za Zbigniewem Firlejem, starostą lubelskim; 2.vo za Janem Rozdrażewskim, wojewodą inowrocławskim. Pod koniec XVII w. dobra ziemskie “Wiązowna” stały się własnością Lubomirskich herbu Szreniawa z Małopolski. Przez cały XVIII w. majątek “Wiązowna” był własnością: Jana Kazimierza Lubomirskiego (zm. 1737), starosty bolimowskiego, jego żony Urszuli z Branickich (ok.1697-1776) i córki Marii Karoliny (ok.1730-1795), eks-małżonki Karola Stanisława Radziwiłła (1734-1790). W czasach Lubomirskich dwór wiązowski wraz z nowo wytyczonym parkiem angielskim pełnił rolę letniego salonu.
Autorem powstałego ok.1778 r. zespołu pałacowo-ogrodowego był najprawdopodobniej architekt Szymon Bogumił Zug. Po śmierci księżnej Marii zadłużoną ekonomię “Wiązowna” odziedziczył jej siostrzeniec – Jan Alojzy Potocki, który 30.06.1790 roku sprzedał ją płk. Józefowi baronowi de Maltzahn.

W XIX w. majątkiem ziemskim “Wiązowna” i gminą zarządzali jej właściciele: Ferdynand de Maltzahn, Michał Rydecki, Tadeusz hr. Mostowski, Rozalia Kempner, Stanisław Brykczyński, Julian Władysław Michał Domański. W latach 1864-1877 rozparcelowano dobra ziemskie “Wiązowna”. Zespół pałacowo-ogrodowy (dziś pod ochroną konserwatora) w latach 1880-1959 był letniskiem przemysłowców warszawskich: pp. Szlenkierów, Neumanów.

Tradycja z XIX w. mówi, że nazwa wsi pochodzi od więzów, czyli kajdan. W Wiązownie oraz w sąsiednich wioskach Majdan i Majdanek podobno osiedlano niegdyś przestępców. Mówi się, że zapisani byli w specjalnej księdze wiszącej na łańcuchach w dawnym pałacu wiązowskim. Inne źródła podają, że nazwa wsi pochodzi od gatunku drzew – wiązów, które niegdyś rosły tu w dużych ilościach. Dziś zachowały się one głównie na wysokim brzegu Świdra i w miejscowym parku.

W czasie kampanii wiosennej 1809 r. książę Józef Poniatowski miał w Wiązownie swoją czasową kwaterę. Stąd po zwycięskiej bitwie pod Ostrówkiem wydał odezwę do ludności polskiej w zaborze austriackim.
Podobnie jak inne obszary Mazowsza, tak i okolice Wiązowny były miejscem licznych potyczek i bitew: w 1831 r., i 1863/64 r. Na wydmach wznoszących się na zachód od Wiązowny można odnaleźć jeszcze dziś szczątki XX-wiecznych linii obronnych: z 1920 r., 1939 r. i 1944 r.

Zabytkowy cmentarz w Wiązownie założony w 1773 r. ma świadków tych wydarzeń, m.in.: mogiłę powstańców z 1863 r. i groby żołnierskie z 1920 r. oraz lat 1939-1945.

W Wiązownie zachował się w dobrym stanie klasycystyczny kościół wzniesiony w latach 1794-1797, prawdopodobnie wg planów arch. S.B. Zuga, fundacji Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej. Świątynię wielokrotnie odnawiano i konserwowano , m.in.: w 1883 r. oraz w latach 1922-24, 1945-1947, 1965-1972, 1997-2001.

strona internetowa : www.tuwiazowna.pl