Dodano: 2017-10-01

GÓRA KALWARIA – MAZOWSZE !

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że 5 października 2017 roku Akademia Siatkówki Kadziewicz Siezieniewski Dobrowolski rozpocznie w Górze Kalwarii pierwsze zajęcia na terenie województwa mazowieckiego. Tym samym powstanie 15 oddział Akademii, a możliwość pokochania naszej dyscypliny sportu będą miały dzieci i młodzież w trzecim po Warmii i Mazurach oraz Dolnym Śląsku regionie.

Dzięki uprzejmości i przychylności lokalnych władz samorządowych pod przewodnictwem Pana Burmistrza Dariusza Zielińskiego,  przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii z Panem Dyrektorem Pawłem Maciejewskim na czele już w najbliższy czwartek zapraszamy serdecznie o godz. 16.00 do Hali sportowej przy ul. Białka 9a 

Opiekunem oddziału Góra Kalwaria będzie odpowiedzialna za województwo mazowieckie znakomita Reprezentantka Polski Joanna Kaczor

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Góra Kalwaria – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria, położone nad rzeką Wisłą, 34 km od centrum Warszawy. Na koniec 2016 roku liczba ludności zamieszkującej Górę Kalwarię wynosiła 11.845 osób

Adres internetowy – www.gorakalwaria.pl

Góra Kalwaria – Historia

Miasto Góra Kalwaria posiada wyjątkową i niezwykle oryginalną przeszłość. Jeszcze w średniowieczu nic nie zapowiadało, że niepozorna wioska Góra zyska sławę nie tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce. We wczesnośredniowiecznym państwie potężny ośrodek władzy stanowił Czersk. Góra przez długi czas nie miała najmniejszych szans na rozkwit, służąc jedynie jako dogodne miejsce przeprawy na drugi brzeg Wisły. Pierwszy znany dokument dotyczący Góry wystawił biskup poznański Boguchwał II w 1252 r. Potwierdzał on, że kościołowi w Górze „od dawna” należą się dziesięciny z okolicznych miejscowości. Dokument z wizytacji parafii w 1603 r. stwierdza istnienie szkoły parafialnej. Następne dokumenty z przełomu XVI i XVII w. Informują o ufundowanych przez właścicieli wsi, Mikołaja i Konstantego Górskich, kościoła i szkółki parafialnej z bursą dla uczniów.

Zniszczoną w 1657 r. przez Kozaków i Węgrów wieś nabył w 1666 r. biskup poznański Stefan Wierzbowski. Był on człowiekiem baroku – okresu w kulturze i sztuce, który w XVII w. niepodzielnie panował w całej Europie, a charakteryzował się atmosferą teatralności, religijności i tajemniczości, co znalazło swoje odbicie w nastroju Góry, ożywionej dynamicznymi działaniami biskupa: „Upatrzył on sobie to pięknie położone miejsce na budowę Nowej Jerozolimy. Realizację planu rozpoczął od wzniesienia klasztorów i kościołów, a dla pozyskania środków zwrócił się do Sejmu o utworzenie specjalnej fundacji. Biskup sprowadził również w workach ziemię z Jerozolimy, którą kazał rozsypać wzdłuż głównych traktów osady.”

W 1670 r. walory i znaczenie tego ośrodka religijnego docenił Michał Korybut Wiśniowiecki, nadając Górze prawa miejskie. Miasto otrzymało wówczas nazwę Nowe Jerusalem:
„W aktach spotyka się różną pisownię nazwy nowopowstałego miasta. Występują więc nazwy Nowa Jerosolima, Nowa Jeruzalem, Nowa Jerosolyma, Nowa Hierusalem… Miejscowość Góra Kalwaria ma trzy herby… Wygląd zewnętrzny herbów jest jak najbardziej związany z nazwami. Herb pierwszy jest w kształcie krzyża, na którym widać serce przebite czterema gwoździami (włóczniami), z półksiężycem u góry i kulą ziemską na dole. Herb ten utrzymywał się jeszcze długo jako pieczęć kościelna spotykana w aktach Urzędu Stanu Cywilnego. Pieczęć taka widniała w dokumencie z 1815 r. i znajduje się w Górze Kalwarii. Drugi herb, już zmodernizowany powstał po sekularyzacji miasta i przedstawia krzyż z półksiężycem u góry i kulą ziemską u dołu. Jest to wersja najczęściej spotykana w różnego rodzaju wydawnictwach. Herb trzeci…jest herbem najnowszym – z koroną u góry zamiast półksiężyca, kulą ziemską na dole i krzyżem w środku; w czterech kątach krzyża zamiast gwoździ występujących w poprzednich herbach znajdują się kielichy kwiatowe.

Biskup Wierzbowski kierując się duchem czasu postanowił uczynić Górę sanktuarium męki Jezusa Chrystusa. Realizując swe zamiary biskup nadał niektórym obiektom nazwy występujące w Jerozolimie. Wiele z nich jest używanych dotychczas. Są to: Cedron, Betlejem, Wieczernik, Kaplica Piłata, Kalwaria.

Rozwój Góry Kalwarii przypada na lata 1670 – 1687, gdy biskup Wierzbowski przebywał często w mieście i zdobywał dla jego rozbudowy i urządzenia środki pieniężne od królów, magnatów i szlachty. Biskup poznański miał kilku możnych protektorów i przyjaciół, m.in. Jana III Sobieskiego, który często polował w okolicznych lasach. Jednak świetność Nowej Jerozolimy trwała krótko. Po śmierci fundatora miasto zaczęło szybko chylić się ku upadkowi. Świadczy o tym nieco złośliwa, wierszowana relacja z podróży Ignacego Krasickiego – biskupa i poety w jednej osobie:

W czasie działań wojennych w 1794 r. (przegrana bitwa z wojskami rosyjskimi) miasto uległo poważnemu zniszczeniu. Spłonął m.in. klasztor dominikanek. Do rozbiorów Góra Kalwaria była w woj. mazowieckim. W 1795 r. miasto znalazło się pod zaborem pruskim., od 1807 r. do 1815 r. w Księstwie Warszawskim, a po 1815 r. – pod panowaniem Rosji. W latach 1825 – 1827 w Górze Kalwarii więziony był Walerian Łukasiński.
Podczas powstania listopadowego w 1830 r. wojska rosyjskie, które stacjonowały w Górze Kalwarii, udzieliły pomocy Wielkiemu Księciu Konstantemu. Zniszczone w latach 1794, 1809 i 1830 kościoły i klasztory uległy stopniowej ruinie. Nie zostało również śladu po kaplicach kalwaryjskich.
Począwszy od I połowy XIX w. Góra Kalwaria wkroczyła w nowy, bardzo interesujący rozdział swych dziejów. Michał Korybut Wiśniowiecki nadając osadzie prawa miejskie, dał jej też przywilej „de non tolerandis Judaeis” zakazujący osiedlania się Żydów. Ale oto w 1802 r. władze Prus, do których prawie całe Mazowsze zostało włączone po trzecim rozbiorze Polski, znieśli ów zakaz i zezwolili Żydom osiedlać się w mieście. Niebawem Góra Kalwaria zasłynęła jako miasteczko żydowskie. W 1859 r. założył tutaj swój dwór słynny cadyk Icchak Meir Rothenberg, który później zmienił nazwisko na Alter. Odtąd miasteczko należało do głównych ośrodków chasydyzmu* w Polsce i do 1939 r. było siedzibą Alterów, jednej z najważniejszych chasydzkich dynastii. Przywódcami byli cadycy, którzy służyli radą i pomocą w sprawach religijnych i codziennych. Po śmierci Iccaka Altera w 1866 r. cadykiem w Górze został jego wnuk – Juda Arie – Lejb Alter.

„Góra miała już wówczas dwie nazwy. Chrześcijanie zwali ją Góra Kalwaria, nawiązując do barokowej tradycji pielgrzymkowej. Żydzi zwali ją Ger, naśladując pierwszy człon nazwy, ale też wskazując na religijne i kultowe znaczenie tego miejsca w ich tradycji.

Bo „ger” to po hebrajsku: nawrócony. W ten sposób zarówno dla Chrześcijan jak i dla Żydów, Góra stała się miejscem religijnej mocy”.

Juda Alter, któremu nadano przydomek Magiet (od hebrajskiego magid: kaznodzieja) wyrósł na cadyka znanego w całej Europie Środkowej. Gościł on chasydów nie tylko z terenu Kongresówki, ale niemal z całej Europy. To chęć ułatwienia im podróży była jednym z głównych powodów wybudowania w 1898 r. kolejki wąskotorowej z Placu Unii w Warszawie do Góry Kalwarii. Podobno sam Magiet miał w niej – choć nieoficjalnie – finansowe udziały, a Żydzi chętnie z niej korzystali nazywając ją „rebbes kolejke”.

Juda Alter zmarł w 1904 r. i pogrzebany został, tak jak jego dziadek, na cmentarzu w Górze Kalwarii. Jego następcą został pierworodny syn Abraham Mordechaj, który oprócz godności cadyka, był również działaczem politycznym, współtwórcą konserwatywnej partii Agudat Israel (Związek Izraela) potocznie zwaną Agudą. Abraham Mordechaj Alter był najwybitniejszą postacią wśród ortodoksyjnych Żydów europejskich.

*chasydyzm – religijno – mistyczny ruch, głosił radość życia przez zespolenie z Bogiem w modlitwie, ale też w tańcu i śpiewie. Powstał w XVIII w., a jego nazwa pochodzi od wyrazu chasid, czyli pobożny.

Szczyt jego popularności przypadł na lata międzywojenne, kiedy to miał ponad 100 tys. zwolenników. Do dziś towarzystwa związane z „dworem” w Górze Kalwarii istnieją w Izraelu, Argentynie, USA, a decyzje podejmowane przez kolejnych cadyków z „Ger” są przestrzegane przez chasydów. Przed wojną Góra Kalwaria liczyła 7000 mieszkańców, z tego 3300 Żydów. W rękach Żydów znajdował się cały handel wyrobami tekstylnymi, 90% handlu artykułami spożywczymi i 80% branży obuwniczej. Stosunki chrześcijańsko – żydowskie i chłopsko – żydowskie przed wojną układały się nienajgorzej. Nawet po wzroście fali antysemityzmu w Polsce było tu lepiej niż w innych miastach.

„Żydzi mieszkali w rejonie ulicy Pijarskiej, przy której mieściła się siedziba dworu cadyka i stały dwie synagogi. Dwór cadyka (ul. Pijarska 10) i dawna synagoga miejska (ul. Pijarska 5) są obecnie inaczej użytkowane. Pod opieką Naczelnego Rabina RP pozostaje Beit hamidrasz t.j. dom modlitwy”.

Opisując dzieje miasta nie sposób zapomnieć, że Górę zamieszkiwali także ewangelicy. Przybyli do Polski jeszcze w czasach zaboru pruskiego, kiedy to intensywnie kolonizowano ziemie polskie. W II połowie XIX w. w Górze zbudowano cerkiew prawosławną, z przeznaczeniem głównie dla ulokowanych tu wojsk zaborczych. W czasach późniejszych cerkiew przerobiono na Dom Żołnierza. Zarówno Żydzi jak ewangelicy i prawosławni mieli swoje cmentarze, z których do dziś najlepiej zachowany jest cmentarz żydowski.

OSiR Góra Kalwaria

Imprezy Sportowe w Gminie Góra Kalwaria organizuje głównie Ośrodek Sportu i Rekreacji. Są to zarówno imprezy rekreacyjne jak i zawody rangi ogólnopolskiej dla dzieci jak i dorosłych-około 40 w skali roku. OSIR organizuje również zmagania dzieci i młodzieży w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-około 30 imprez każdego roku.
Najważniejsze imprezy sportowe to:
1. Gminny Dziecka( wspólnie z Ośrodkiem Kultury). Ponad 300 dzieci bierze udział w turniejach sportowych oraz torach sprawnościowych podczas Gminnego Dnia Dziecka . Chętni mogą startować w turniejach piłki nożnej oraz siatkówki plażowej oraz w specjalnie przygotowanych torach sprawnościowych w których liczyła się szybkość, zwinność oraz precyzja. Piłkarze i siatkarze to głownie dzieci w wieku 10-16 ale w torach sprawnościowych startowali nawet 2-3 latkowie. Imprezie towarzyszyły inne atrakcje rekreacyjno-zabawowe: pokazy taneczne, zjeżdżalnie, trampoliny, fitness, dj. Przez cały dzień Zespół Basenowy odwiedza ponad 1000 osób.
2. Międzyklubowe Zawody Pływackie oraz Otwarte Mistrzostwa Góry Kalwarii w sprincie pływackim. Zawody organizowane przy współudziale UKS Skalar. Średnio 7 klubów pływackich z Mazowsza bierze udział w tych wydarzeniach
3. Ogólnopolski Turniej Dzieci do lat 13 im. Kazimierza Górskiego o puchar Burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria . Już od ponad 20 lat przyjeżdżają do nas reprezentacje szkół z całego Mazowsza. Średnio każdego roku gościmy ponad 30 szkolnych drużyn.
4. Mistrzostwa Mazowsza siatkarskich mikstów sędziów siatkówki plażowej. Sędziowie upodobali sobie nasz obiekt i co roku organizują u nas swoje mistrzostwa. Na 4-ech piaszczystych boiskach przy Zespole Basenowym rywalizowały ostatnio 24 pary.
6. Grand Prix Góry Kalwarii w siatkówce plażowej: 3 turnieje na przełomie lipca i sierpnia gromadzą łącznie 64 pary siatkarskie. Turnieje przy współorganizacji UKS Budowlani Góra Kalwaria.
7. Amatorskie Turnieje Piłkarskie z cyklu ORLIK CUP . 3 turnieje: w kwietniu, sierpniu i wrześniu dla drużyn z powiatu piaseczyńskiego, grójeckiego i otwockiego. W każdym startuje 10 drużyn.
8. Amatorski Turniej Koszykówki. 8 drużyn praktycznie z całego Mazowsza.
9. Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Ponad 50 zawodników w kategoriach młodzieżowych i dla dorosłych.
10. Uliczne Biegi Niepodległościowe o Puchar Burmistrza. Tradycyjne biegi rozgrywane na ulicach naszego miasta. Biegi zyskują z roku na rok coraz większą rangę ściągając licznych amatorów biegania z całej Polski. W 2010 roku startowało 50 zawodników w biegu OPEN na 3km. W 2013r. było ich już 150 na nowej 5-cio kilometrowej trasie.
W 2014 roku po raz pierwszy w Górze Kalwarii zastosowano elektroniczny pomiar czasu podczas XXII Biegów Niepodległościowych. W tym roku podczas XXV edycji przewidujemy ponad 200 zawodników w Biegu Open oraz około 300 w biegach młodzieżowych.
Baza sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji :
1. Stadion Miejski w Górze Kalwarii
2. Stadion w Baniosze
3. Orlik w Górze Kalwarii ( Orlik zimowy-lodowisko)
4. Orlik w Baniosze
5. Zespól basenowy w skład, którego wchodzi basen, boisko do piłki nożnej, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boiska do siatkówki plażowej oraz skatepark.
6. Hala sportowa przy ul. Białka w Górze Kalwarii
7. 18 placów zabaw i fitness na terenie całej gminy Góra Kalwaria

 

adres internetowy OSiR Góra Kalwaria – www.osirgorakalwaria.pl