dr Adam Marzewski, nauczyciel akademicki

Sport a wychowanie

Sport jest metodą oddziaływań wychowawczych, której celem jest poprawienie kondycji fizycznej, zdrowia ogólnego i psychicznego oraz kształtowania cech charakterologicznych człowieka.

Sport wyzwala kreatywność jednostki. Ponadto uczy nie tylko radości   z odnoszonych zwycięstw, ale także godnego znoszenia różnego rodzaju niepowodzeń i porażek. Zwiększa odporność psychiczną jednostki.

Sport rozbudza różnorodne emocjonalne i pozytywne przeżycia na przykład rywalizację fair play czy wzajemną pomoc w grupie.

Sport w swych założeniach eliminuje poczucie niemożności i słabości, a także zaniżoną samoocenę, która jest częstą przypadłością młodych ludzi.

Sport rozwija pasje, zainteresowania, uczy właściwego aktywnego odpoczynku i tworzy wśród  jej uczestników silne więzi społeczne.

Walory wychowawcze sportu są nieocenione, stąd też trudno sobie wyobrazić pozytywne oddziaływania ukierunkowane na młodzieży bez obecności sportu.