Dodano: 2016-08-26

POWITAJMY GMINĘ DOMANIÓW !!!

Serdecznie witamy GMINĘ DOMANIÓW w projekcie Akademia Siatkówki Kadziewicz Siezieniewski Dobrowolski. Miło nam poinformować, że dzięki uprzejmości Pana Wójta Wojciecha Głogulskiego oraz lokalnych władz samorządowych zapadła decyzja o rozpoczęciu z początkiem września 2016 roku zajęć sportowych z najmłodszymi adeptami piłki siatkowej. 

 

W najbliższym czasie przekażemy Państwu szczegóły dotyczące godzin i miejsca prowadzenia zajęć oraz informacje o naborze do grupy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

GMINA DOMANIÓW – położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie oławskim. Powierzchnia obszaru wynosi 9 431 ha, tj. 94,3 km2, co sta­nowi 0,5 % powierzchni województwa. Teren gminy obejmuje 25 miejscowości, skupionych w 23 sołectwach. Społeczność liczy około 5 400 tys. mieszkańców. Gmina Domaniów sąsiaduje z kilkoma gminami: Oława, Wiązów, Strzelin, Borów, Żórawina i Święta Katarzyna. Dominującą działalnością na terenie Gminy Domaniów jest rolnictwo, której użytki rolne zajmują 97,3 % powierzchni ogólnej. Występują tu stosunkowo żyzne gleby, które w połączeniu z długim okresem wegetacyjnym dają dobre warunki do rozwoju rolnictwa. Obszar gminy zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie miast tj. Wrocław, Oława i Strzelin. Lokalizacja autostrady A4 (Brzezimierz) oraz bliskość dużych miast to czynniki, które stwarzają doskonałe warunki do dynamicznego rozwoju gospodarczego regionu oraz stanowią atrakcyjny obszar inwestycyjny.

Gmina Domaniów – Historia

Tereny obecnej gminy Domaniów były zamieszkałe już przez sześcioma tysiącami lat. Domaniów jest starą dwunastowieczną osadą. Nazwa wsi w formie – Domaniowo – po raz pierwszy pojawiła się w dokumencie z 1223 roku. Natomiast w innym dokumencie pochodzącym z 1267 roku widnieje jako Domaneuici. Z odnalezionych zapisków wynika, że w XIII wieku używano zamiennie form Domaniów i Domaniewice. Nazwa wsi pochodzi od imienia jej właściciela Domania (to skrócona forma od imienia Domasław). Wieś tą otrzymał jego skarbnik Piotr Wojsławic od Henryka Brodatego. Przed śmiercią wieś tą przekazał cysterkom z Trzebnicy, pozostała w ich rękach aż do 1810 roku. W Domaniowie znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, wzniesiony w stylu gotyckim na początku XIV wieku. Jego fundatorkami były cysterki. Ok 1700 roku kościół przebudowano na styl barokowy. Wykonane z drewna polichromowanego, ołtarze – główny i dwa boczne, pochodzą z polowy XVIII wieku. Na pokrytej barokowym hełmem trzykondygnacyjnej wieży znajduje się dzwon z 1462 roku.

Do dóbr klasztoru cysterek należały również Wierzbno i Janków. Wierzbno należało do śląskiego wielmoży Piotra Włostowica, który przekazał je razem z Jankowem benedyktynom z Ołbina. W tych miejscowościach osadzani byli tkacze walońscy. Pierwsze wzmianki o kościele w Wierzbnie pochodzą z 1253 roku. Istniejący do dziś parafialny kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja wybudowany został w stylu gotyckim. Prezbiterium kościoła pochodzi z XIV wieku, nawę wybudowano w XV, a wieże w XVI wieku. Najstarszymi elementami są kamienne wsporniki datowane na 1300 rok, portal z 1376 roku i gotycka płaskorzeźba przedstawiająca wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Na wieży kościelnej znajduje się dzwon z 1592 roku. Nieopodal kościoła zachował się ponad dwustuletni, wybudowany w stylu neoklasycznym zajazd.

Pierwsze wzmianki o kościele w sąsiednim Jankowie pochodzą z 1338 roku. Świątynię powiększono w XV wieku, a następnie przebudowano w 1683 roku. We wnętrzu znajduje się gotycki portal, sakramentarium i baptysterium. Przy wejściu na teren przykościelny znajdują się dwie kamienne płyty, zaliczane do tzw. krzyży pokutnych.

Stary średniowieczny kościółek znajduje się również w Piskorzowie. W XVII w przebudowano go na kościół ewangelicki. We wnętrzu zachował się klasycystyczny ołtarz z drugiej połowy XVIII wieku. W centrum wsi, na poboczu drogi, znajduje się jeden z największych na Śląsku – krzyż pokutny.

Brzezimierz jest obecnie jedną z najmniejszych wsi w powiecie oławskim, jednak w XIII- XIV wieku był centrum dyspozycyjnym tego regionu. Swoją siedzibę miał tutaj Piotr Wojsławic, który ufundował kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. W pobliżu kościoła znajduje się grodzisko stożkowe, które stanowi pozostałość jego wieży mieszkalnej. Obecnie istniejący tu kościół Św. Krzyża powstał w XV wieku, a w XIX został gruntownie przebudowany i powiększony. Do 1945 roku służył protestantom.

Śmierć ostatniego Piasta Śląskiego w 1675 r. spowodowała, że Domaniów znalazł się w granicach monarchii Habsburskiej. W 1741 został włączony do Prus. W ramach państwa niemieckiego Domaniów znajdował się do 1945 r.

Rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku znalazł swoje odbicie także i na ziemi domaniowskiej. Wówczas w całej obecnej gminie wymieniono zabudowę drewnianą na nowoczesne murowane budynki mieszkalne. W wsi Domaniów i Wierzbno powstały szkoły. Intensywnie rozwijał się ruch spółdzielczy. Duże znaczenie dla rozwoju tego obszaru miało otwarcie połączenia kolejowego z Oławą.

Zakończenie II wojny światowej przyniosło kolejne zmiany – Domaniów znalazł się w granicach państwa polskiego. Na teren gminy przybyli wówczas osadnicy przede wszystkim z kresów wschodnich II Rzeczypospolitej (85,2%) oraz z centralnych terenów Polski (10,06%). Wśród ogółu mieszkańców gminy w tym czasie, prawie wszyscy stanowili ludność napływową.

Dzisiejszy kształt gminy Domaniów jest efektem administracyjnych reform kraju, jakie były przeprowadzone w 1973 r. i 1999 r.. Osadnictwo w gminie należy do zwartych. Spowodowały to głownie korzystne uwarunkowania gruntowo-wodne. Większość wsi zlokalizowana jest przy drogach. Są to tzw. ulicówki, lokowane w okresie średniowiecza (np. wieś Janków). Układ modelowy owalnicowy zachowały: Goszczyna, Kończyce, Skrzypnik, Swojków. Wieś gminna Domaniów oraz wieś Wierzbno stanowią natomiast przykłady zabudowy w formie tzw. wielodrożnicy.

strona internetowa Gminy : www.gminadomaniow.pl

facebook Gminy                   : www.facebook.com/gminadomaniow