Dodano: 2018-02-02

ZACZYNAMY W GMINIE PŁOŃSK!

Miło nam poinformować, że w najbliższy wtorek Akademia Siatkówki rozpoczyna regularne zajęcia w Gminie Płońsk.

Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Płońsk, Pana Aleksandra Jarosławskiego we wtorek o godzinie 17.00 odbędą się pierwsze zajęcia, które poprowadzą wspólnie trener Łukasz Pokorski oraz odpowiedzialna za województwo mazowieckie Asia Kaczor.

Zajęcia Akademii Siatkówki odbywały się będą w sali sportowej SP w Siedlinie we wtorki i piątki o godzinie 17.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 😉 

Gmina Płońsk

jest gminą wiejską, najmłodszą w Powiecie Płońskim. Powstała 1 stycznia 1992 r. po podziale Miasta i Gminy Płońsk na dwie oddzielne jednostki samorządowe. Działalność Urzędu Gminy Płońsk rozpoczęto 1 kwietnia 1992 roku. Gmina Płońsk położona jest w jego centralnej części, w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego i otacza swoim obszarem miasto Płońsk. Gmina zajmuje powierzchnię 127,3 km2 i jest piątą co do wielkości gminą Powiatu Płońskiego. Swoim zasięgiem obejmuje 42 miejscowości podzielone na 37 sołectw, które zamieszkuje obecnie 7314 mieszkańców.

Charakterystyka gminy
Na terenie gminy nie ma uciążliwego przemysłu, co powoduje ze gmina należy do regionów czystych ekologicznie – „Zielone Płuca Polski”.
Znajdujące się w gminie gospodarstwa agroturystyczne oferują noclegi i wiele atrakcji. Powierzchnia lasów na terenie gminy przekracza 732 ha, wielkość ta stanowi 5,8% powierzchni gminy. Największe połacie lasów można zobaczyć w okolicach: Skarżyna, Ilina, Szerominka, Wożnik i Kozimin dzięki którym można miło i aktywnie spędzić wolny czas. Lokalizacja Gminy Płońsk oraz jej unikalna atmosfera są atrakcyjne dla nowych mieszkańców, którzy ze względu na stale zwiększającą się uciążliwość mieszkania w miastach poszukują dla siebie cichych miejsc, gdzie żyje się spokojniej i bezpieczniej. Gmina dysponuje odpowiednimi terenami pod zabudowę mieszkaniową oraz nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi z przeznaczeniem pod inwestycje. Dominującą działalnością gospodarczą na terenie Gminy Płońsk jest rolnictwo, którym zajmuje się ponad 54% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Działalność gospodarczą prowadzi 387 przedsiębiorców. Atrakcyjne pod względem komunikacyjnym położenie gminy oraz piękno jej przyrody są najważniejszymi czynnikami rozwoju lokalnego.

Kilka słów od Wójta, Pana Aleksandra Jarosławskiego

„Lata 2007-2014 przyniosły wiele osiągnięć dla samorządu Gminy Płońsk, do których możemy zaliczyć, wykonane inwestycje i pozyskane dofinansowania w zakresie drogowym, oświatowym, infrastruktury kulturalno – rozrywkowej, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Nasza gmina szczyci się bogatą historią, tradycją, znacznym dorobkiem kulturalnym i gospodarczym wypracowanym przez kolejne pokolenia mieszkańców. Życzliwość, pracowitość, duży potencjał intelektualny, brak napięć i konfliktów społecznych, to atuty świadczące o tym, że Gmina Płońsk jest z całą pewnością gminą, którą warto zobaczyć i w którą warto inwestować – jest gminą z przyszłością!”
Witamy serdecznie wszystkich gości i mieszkańców Gminy Płońsk!

strona internetowa Gminy Płońsk : www.gminaplonsk.eu